Kommunestyret
13.02.2020 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - Tinghuset, tingsalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i kommunestyret 13. februar 2020
Saksliste - Møte i kommunestyret 13. februar 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 Kommunestyret - Opning og konstituering Vis
2/2020 Orientering søkmålsvarsel varslingssaker Sogn barnevern Vis (12) Vis Vis (1)
3/2020 Val av forliksrådsmedlemmer 01.01.2020 - 31.12.2020 Vis (3) Vis
4/2020 Fjellstyre 2020 - 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
5/2020 Chr.Leigh`s Legat perioden 2020 - 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
6/2020 Finans- og gjeldsreglement Vis (2) Vis Vis (1)
7/2020 Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt 2020 - 2023 Vis Vis (1)
8/2020 Klagenemnd for eigedomsskatt 2020 - 2023 Vis Vis (1)
9/2020 Eigedomsskatt Vis (5) Vis Vis (1)
10/2020 Heimevernsnemnd 2019-2023 Vis Vis (1)
11/2020 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2019 - 2023 Vis (4) Vis Vis (1)
12/2020 Sogndal ungdomsråd 2019 - 2021 Vis Vis (1)
13/2020 Samarbeidsutval for skular og barnehagar 2020 - 2023 Vis Vis (1)
14/2020 Rettingar i gebyrhefte 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
15/2020 Hovudplan for skogsvegar for Sogndalområdet (gamle Sogndal kommune) (saksnummer ESA gamle Sogndal 19/950 Vis (4) Vis Vis (1)
16/2020 Detaljreguleringsplan gbnr. 85/8 m.fl. Hagastrondi på Fimreite - fritidsbustader Klagehandsaming Vis (9) Vis Vis (1)
17/2020 Sanering VA-anlegg - Villavegen Balestrand tettstad - finansiering og godkjenning av prosjekt Vis (3) Vis Vis (1)
18/2020 Kommunestyret - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (7) Vis
19/2020 Innbyggjarinitiativ - Avvikling av avdelingar ved Kjørnes barnehage Vis (7) Vis Vis (1)