Kommunestyret
16.09.2021 kl. 09:00 - 00:00
Quality Hotel Sogndal

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 16.09.2021
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 16.09.2021
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 16.09.2021
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 16.09.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
71/2021 Fritak frå verv som representant i samarbeidsutval - nyval til vakante plassar i samarbeidsutval Vis Vis (1)
72/2021 Planprogram - Arealplan for Sogndal kommune 2022-2032 Vis (5) Vis Vis (2)
73/2021 Arealplan - finansiering av eksterne kostnader Vis Vis (1)
74/2021 Klagehandsaming - Mindre endring av Detaljreguleringsplan Hodlekve - Rinden Vis (32) Vis Vis (1)
75/2021 Administrasjonslokale Balestrand Vis Vis (1)
76/2021 Kjøp av administrasjonslokale Vis Vis (1)
77/2021 Skriv, meldingar, drøftingar og orienteringar kommunestyret 16. september 2021 Vis (4) Vis
78/2021 Handsaming av søknad om byggeløyve - kommunedirektør Vis Vis (1)
79/2021 Tilsetjing av ny kommunedirektør Vis Vis (1)
80/2021 Val av firma til bistand for rekruttering av ny kommunedirektør Vis (3) Vis