Kommunestyret
19.12.2019 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger

Møtedokument

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling