Kommunestyret
21.11.2019 kl. 10:00 - 00:00
Quality Sogndal hotell

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 21.11.2019
Tillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 21.11.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2019 Kommunestyret - Opning og konstituering
19/2019 Politisk godtgjerslereglement for nye Sogndal kommune frå oktober 2019 Vis (3)
20/2019 Politisk delegeringsreglement for Sogndal kommune Vis (1)
21/2019 Økonomireglementet for Sogndal kommune Vis (1)
22/2019 Målvedtak og administrasjonsmål i Sogndal kommune Vis (3) Vis (1)
23/2019 Overføring av aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS til kommunane Vis (5) Vis (1)
24/2019 Endring av selskapsavtale til SIMAS IKS Vis (1)
25/2019 Mål for responssenter og framlegg til ny selskapsavtale for Alarmsentralen Vis (4)
26/2019 Arbeidsgjevarpolitisk styringsdokument Vis (2)
27/2019 Arbeidstidsreglement for nye Sogndal kommune gjeldande frå 01.01.2020 Vis (1)
28/2019 Frisklivssentralen i Sogn - samarbeidsavtale med Luster Vis (2) Vis (1)
29/2019 Avtale med Ungt Entreprenørskap Vis (2) Vis (1)
30/2019 Kommunestyret - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (1)
31/2019 Oppnevning av representantar til stamvegutvalg 2020-2023 Vis (1)
32/2019 Representantar til jostedalsbreen nasjonalparkstyre 2019 - 2023 Vis (1)
33/2019 Vassregionutval og vassområdeutval 2019-2023 Vis (1)
34/2019 Sogndal kyrkjeleg fellesråd 2019 - 2023 Vis (1)
35/2019 SIMAS IKS - Representantskapet 2019 - 2023 Vis (1)
36/2019 Alarmsentralen - Representantskapet 2019 - 2023 Vis (1)
37/2019 Sogn brann og redning IKS - Representantskapet 2019 - 2023 Vis (1)
38/2019 Viltnemnd perioden 2019 - 2023
39/2019 Musea i Sogn og fjordane - representantar 2019 - 2023 Vis (1)
40/2019 Sogneprodukt- representantar til generalforsamlinga 2019 - 2023
41/2019 Visit Sognefjord AS- representantar til generalforsamlinga 2019 - 2023 Vis (1)
42/2019 Bedriftsforsamlinga i Firda Billag AS - representantar 2019 - 2023 Vis (1)
43/2019 IS Fjordvegen Rute 13 - representantar
44/2019 Friberg kino - val av representanta for perioden 2019 - 2023
45/2019 Balestrand treningssenter AS - val av representantar 2019 - 2023
46/2019 Kunstbygda Balestrand - val av representantar 2019 - 2023
47/2019 Balestrand Rådhus AS - val av representantar 2019 - 2023