Kommunestyret
28.10.2021 kl. 00:00 - 00:00

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 28.10.2021
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 28.10.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
81/2021 Streaming av politiske møte Vis Vis (1)
82/2021 Søknad om skjenkeløyve 2021-2024 - Vite Meir Vis (18) Vis Vis (1)
83/2021 Nyval av ungdomsrådet i Sogndal Kommune 2021 Vis Vis (1)
84/2021 Saksframlegg framtidige barnehagebehov i Sogndal kommune Vis (26) Vis Vis (2)
85/2021 Tilstandsrapport grunnskulen 2021. Utviklingsmelding Sogndalsskulen 2021. Vis (1) Vis Vis (1)
86/2021 Framtidige skuleløysingar for Sogndal kommune Vis (28) Vis Vis (2)
87/2021 Eigarskapsstrategi for Sogndal kommune Vis (3) Vis Vis (1)
88/2021 Økonomireglement Sogndal kommune Vis (2) Vis Vis (1)
89/2021 Finans- og gjeldsrapportering 2. tertial 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
90/2021 Tertialrapport 2 - Ny versjon Vis (4) Vis Vis (1)
91/2021 Kulturpris Sogndal kommune Vis (1) Vis Vis (1)
92/2021 Planstrategi for Sogndal kommune 2021-2024 Vis (1) Vis Vis (3)
93/2021 Skriv, meldingar, drøftingar og orienteringar kommunestyret 28. oktober 2021 Vis (3) Vis