Kontrollutvalet
23.02.2021 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Tinghuset - tingsalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i kontrollutvalet 23. februar 2021
Innkalling og sakspapir til møte i kontrollutvalet 23.02.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 Godkjenning av møtebok Vis (1)
2/2021 Skriv og meldingar - orienteringssaker Vis (10)
3/2021 Orientering om budsjett for kontrollutvalet 2021 Vis (2)
4/2021 Årsmelding for kontrollutvalet 2020 Vis (1)
5/2021 Oppfølging av skriv frå SYSIKT til kontrollutvalet Vis (9)
6/2021 Oppfølging i høve til plan for forvaltningsrevisjon