Kontrollutvalet
26.02.2020 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Tinghuset, formannskapssalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Kontrollutvalet den 26.02.2020
Saksliste - Møte i kontrollutvalet 26. februar 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format