Partssamansett utval - nye Sogndal kommune
20.06.2019 kl. 09:00 - 10:00
Kviknes hotell - Balestrand

Møtedokument
Dokumenta er enno ikkje offentleg publiserte.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling