Plan og forvaltningsutvalet
07.09.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kantina - Familehuset i Sogndal (Gamle legekontoret)

Møtedokument
Saksliste - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 07.09.2021
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 07.09.2021
Møteprotokoll - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 07.09.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2021 Dispensasjon for tiltak på g/bnr. 25/63, Kringla 17, Sogndal Vis (16) Vis
35/2021 Dispensasjon - Masseuttak Myradn Vis (24) Vis
36/2021 Klage på avslag på byggeløyve for fritidsbustad på g/bnr. 19/270, Rindabakkane 23, Sogndal. Vis (5) Vis
37/2021 Klagehandsaming - Mindre endring av Detaljreguleringsplan Hodlekve - Rinden Vis (5) Vis
38/2021 Klage på avvising av søknad om frådelding av bustadtomt på g/bnr. 156/4, Fjærland Vis (11) Vis
39/2021 Klagehandsaming Detaljreguleringsplan Leikgjerdet bustadfelt gbnr. 23/66 m.fl. 16/1940 Vis (5) Vis
40/2021 Planprogram - Arealplan for Sogndal kommune 2022-2032 Vis (5) Vis
41/2021 Plan og forvaltningsutvalet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker 2021 Vis