Plan og forvaltningsutvalet
08.06.2021 kl. 09:00 - 00:00
Tingsalen - Leikanger tinghus

Møtedokument
Saksliste - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 08.06.2021
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 08.06.2021
Møteprotokoll - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 08.06.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
27/2021 Detaljreguleringsplan Leikgjerdet bustadfelt gbnr. 23/66 m.fl. Vis (10) Vis
28/2021 Detaljreguleringsplan Kalkarteig bustadområde Vis (6) Vis
29/2021 Klagehandsaming - Stoppordre Myradn masseuttak Norconsult Vis (9) Vis
30/2021 Samfunnsplan for Sogndal kommune 2021-2030 Vis (8) Vis
31/2021 Planstrategi for Sogndal kommune 2021-2024 Vis (1) Vis
32/2021 Planprogram - Arealplan for Sogndal kommune 2022-2032 Vis (2) Vis
33/2021 Plan og forvaltningsutvalet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker 2021 Vis (3) Vis