Plan og forvaltningsutvalet
09.02.2021 kl. 09:00 - 00:00
Digitalt møte - Teams

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 09.02.2021
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 09.02.2021
Saksliste - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 09.02.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 Klagehandsaming - Dispensasjon Masseuttak Myradn Vis (9) Vis
2/2021 Områdeplan Stedjevegen sør 16/2029 Vis (6) Vis
3/2021 Vedtak namnesak - Gamle Kaupangsvegen Vis (10) Vis
4/2021 1. handsaming - Detaljreguleringsplan for Kaupangsvegen 17 gbnr 105/58 - 105/79 Vis (8) Vis
5/2021 Klage på avslag om byggeløyve gjeve i BD-sak 594/20 av 09.12.2020 Vis (3) Vis
6/2021 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for bruk av anneks som sjølvstendig brukseining på g/bnr. 19/184 Vis (5) Vis
7/2021 Mindre endring - detaljreguleringsplan for Lerum brygge Vis (15) Vis
8/2021 1. Handsaming - Detaljreguleringsplan Marebakken Balestrand gbnr 309/1 og 309/54 Vis (7) Vis
9/2021 1. handsaming - detaljreguleringsplan for rv. 5 Fosshagen bru Vis (10) Vis
10/2021 1.handsaming Detaljreguleringsplan Kalkarteig bustader Vis (13) Vis
11/2021 Høyring - Politisk reglement for Sogndal kommune Vis (1) Vis Vis (2)
12/2021 Plan og forvaltningsutvalet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker 2021 Vis (2) Vis