Plan og forvaltningsutvalet
10.06.2020 kl. 09:00 - 00:00
Balestrand, Rådhuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i plan og forvaltningsutvalet 10. juni 2020
Delegerte vedtak - Møte i plan og forvaltningsutvalet 10. juni 2020
Saksliste - Møte i plan og forvaltningsutvalet 10. juni 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2020 Kommuneplan for Sogndal kommune 2021-2030 - samfunnsdelen. Oppstart av planarbeid og utarbeiding av planprogram Vis (1) Vis
16/2020 Prinsippavklaring for oppstart av planarbeid Detaljreguleringsplan Rindabotn - Sogndal fjellandsby 19/4973 Vis (7) Vis
17/2020 Søknad om dispensasjon - Loftesnes Hytter Vis (3) Vis
18/2020 Detaljreguleringsplan for gbnr 19/17 m.fl. Doktorøyna bustader 19/3363 Vis (14) Vis
19/2020 Dispensasjon frå parkeringskrav - Lerum Brygge Vis (4) Vis
20/2020 Refusjon for utgifter til veg, vatn og avløp - Stadheimgarden - vedtak Vis (7) Vis
21/2020 Klage på avslag i sak DS 206/20, g/bnr. 25/63 Vis (23) Vis
22/2020 Ny adresseforskrift 4640 Sogndal Kommune Vis (1) Vis
23/2020 Plan og forvaltningsutvalet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis