Plan og forvaltningsutvalet
12.03.2020 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Tinghuset, formannskapssalen

Møtedokument
Saksliste - Møte i plan og forvaltningsutvalet 12. mars 2020
Møteprotokoll - Møte i plan og forvaltningsutvalet 12. mars 2020
Offentlig delegerte vedtak - Møte i plan og forvaltningsutvalet den 12.03.2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2020 Kommunal planstrategi for Sogndal kommune 2020 - 2023 Vis (8) Vis
6/2020 Detaljreguleringsplan for Uraholsbukti naustklynge 19/2995 Vis (5) Vis
7/2020 Detaljreguleringsplan Togjerdet - Statnett SA trafostasjon 2. gongs handsaming Vis (8) Vis
8/2020 Prinsippavklaring - Detaljreguleringsplan for Amla bustadfelt 17/2054 Vis (8) Vis
9/2020 Prinsippavklaring - Detaljreguleringsplan Rindabotn Vis (6) Vis
10/2020 Klage på avslag om dispensasjon for Tilbygg på gbnr 19/68 Vis (8) Vis
11/2020 Oppgradering av anleggsveg i Eringsdalen - Langedalen - dispensasjon frå Kommuneplan, arealdelen Vis (6) Vis
12/2020 Plan og forvaltningsutvalet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis