Plan og forvaltningsutvalet
15.10.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen - Sogndal kommunehus

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 15.10.2020
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 15.10.2020
Sakspapirer - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 15.10.2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
37/2020 Klage på delegert vedtak i sak 354/20, byggeløyve for VVA-anlegg på g/bnr. 82/14 og 82/16. Vis (28) Vis
38/2020 Kartlegging av naturmangfald Vis (2) Vis
39/2020 Oppgradering av damanlegg for Stølsvatn og Hardbakkevatn - dispensasjon frå Kommuneplan, arealdelen Vis (5) Vis
40/2020 Plan og forvaltningsutvalet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis