Plan og forvaltningsutvalet
16.03.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen - Sogndal

Møtedokument
Saksliste - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 16.03.2021
Møteprotokoll - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 16.03.2021
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 16.03.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2021 Samfunnsplan for Sogndal kommune 2021-2030 Vis (6) Vis
14/2021 Høyring - Politisk reglement for Sogndal kommune Vis (1) Vis Vis (3)
15/2021 Klage på vedtak - Deling etter jordlova gbnr. 324/2 Vis (15) Vis
16/2021 Mindre endring av reguleringsplan - bustadfelt Lomelde Vis (6) Vis
17/2021 Mindre endring Hodlekve - Rinden Vis (9) Vis
18/2021 Mindre endring av reguleringsplan for Langavellene Vis (5) Vis
19/2021 Vedtak av detaljregulering Granden 25 og 27 Vis (8) Vis
20/2021 Revisjon konsesjonsvilkår - Vetlefjordelvi Vis (5) Vis
21/2021 Plan og forvaltningsutvalet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker 2021 Vis