Plan og forvaltningsutvalet
24.09.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen i Sogndal

Møtedokument
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 24.09.2020
Møteprotokoll - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 24.09.2020
Saksliste - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 24.09.2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
31/2020 Dispensasjon Masseuttak Myradn Norconsult Vis (9) Vis
32/2020 Klagehandsaming Refusjon for utgifter til veg, vatn og avløp - Stadheimgarden Vis (3) Vis
33/2020 Detaljreguleringsplan for Uraholbukti naustklynge - 2. handsaming Vis (7) Vis
34/2020 1. gongshandsaming - Detaljregulering Granden 25 og 27 Vis (6) Vis
35/2020 1. gongshandsaming - Detaljregulering Nornes Vest Vis (9) Vis
36/2020 Plan og forvaltningsutvalet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (1) Vis