Plan og forvaltningsutvalet
24.11.2020 kl. 09:00 - 00:00
Sogndal - kommunestyresalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 24.11.2020
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 24.11.2020
Saksliste - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 24.11.2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
41/2020 Klagehandsaming Detaljreguleringsplan gbnr. 85/8 m.fl. Hagastrondi på Fimreite - fritidsbustader 17/1439 Vis (4) Vis
42/2020 Klagehandsaming - Refusjon for utgifter til veg, vatn og avløp - Stadheimgarden Klagehandsaming Vis (6) Vis
43/2020 1. handsaming - Detaljreguleringsplan Ytre Ese 13 Vis (9) Vis
44/2020 Detaljreguleringsplan for gbnr 19/17 m.fl. Doktorøyna bustader Vis (8) Vis
45/2020 Planprogram for detaljreguleringsplan for Saurdal hytteområde Vis (7) Vis
46/2020 Plan og forvaltningsutvalet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (3) Vis