Plan og forvaltningsutvalet
26.11.2019 kl. 12:00 - 00:00
Tingsalen - Leikanger tinghus

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 26.11.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format