Plan og forvaltningsutvalet
27.04.2021 kl. 09:00 - 00:00
Tingsalen - Leikanger

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 27.04.2021
Saksliste - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 27.04.2021
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 27.04.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
22/2021 Klage på avslag på å bruke anneks som ei sjølvstendig brukseining - g/bnr. 19/184 Vis (4) Vis
23/2021 Klagehandsaming Dispensasjon Mundalselvi kraftverk Vis (4) Vis
24/2021 Søknad om dispensasjon for krav om reguleringsplan og tiltak i 100 m - beltet gbnr 388/1 Vis (14) Vis
25/2021 Detaljreguleringsplan for Nornes Vest Vis (15) Vis
26/2021 Plan og forvaltningsutvalet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker 2021 Vis (1) Vis