Plan og forvaltningsutvalet
27.08.2020 kl. 09:00 - 00:00
Møterom Sognefjord - Fylkesmannen i Vestland, Leikanger

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 27.08.2020
Sakspapirer - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 27.08.2020
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 27.08.2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
24/2020 Klage på avslag om søknad for dispensasjon frå pbl § 29-4. - gbnr 23/152 og 189 fasadeendring - trolladalen 19b og 19c Vis (10) Vis
25/2020 Klage på plan- og forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 21/20, dispensasjonar på g/bnr 25/63 Vis (11) Vis
26/2020 Søknad om dispensasjon Masseuttak, Myradn Norconsult Vis (6) Vis
27/2020 Dispensasjon frå parkeringskrav - Lerum Brygge - gbnr 18/36 Vis (8) Vis
28/2020 Detaljregulering - Hanaviki Vis (8) Vis
29/2020 Kommuneplan for Sogndal kommune 2021-2030 - samfunnsdelen. Planprogram Vis (5) Vis
30/2020 Plan og forvaltningsutvalet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (8) Vis