Plan og forvaltningsutvalet
30.11.2021 kl. 09:00 - 00:00
Tingsalen, Tinghuset - Leikanger

Møtedokument
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 30.11.2021
Møteprotokoll - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 30.11.2021
Saksliste - Møte i Plan og forvaltningsutvalet den 30.11.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
46/2021 Klagehandsaming - søknad om dispensasjon frå LNF-føremål for oppføring av leskur m.m. ved Vinesåsen - gbnr. 67/1 Vis (17) Vis
47/2021 Klagehandsaming - søknad om dispensasjon frå felles plankrav i kommuneplanen - gbnr. 105/113 Vis (9) Vis
48/2021 Klage på løyve til dispensasjon for tiltak på g/bnr. 25/63, Kringla 17, Sogndal Vis (7) Vis
49/2021 1.handsaming Detaljreguleringsplan Øyane næringsområde gbnr 224/182 Vis (9) Vis (1)
50/2021 Plan og forvaltningsutvalet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker 30 november 2021 Vis
51/2021 Klage på lovbrotsgebyr for tiltak på g/bnr. 19/184, Hodlekvevegen 267, Sogndal Vis (3) Vis