Utval for levekår
02.12.2020 kl. 09:00 - 00:00
Fylkeshuset på Leikanger, møterom Sygna

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Komité for levekår 2. desember 2020
Saksliste - Møte i Komité for levekår den 02.12.2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2020 Mandat barnehagebruksplan 2021 - 2031 Vis
18/2020 Salgsbevilling for alkohol - Lokalbrygg AS Vis (12) Vis Vis (1)
19/2020 Komité for levekår - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (11) Vis
20/2020 Søknad om fritak frå verv som medlem i Sogndal ungdomsråd og nyval av medlem Vis