Utval for levekår
14.10.2020 kl. 10:00 - 00:00
Sogndal, Dalavegen 2, kantina i 2. høgda

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Komité for levekår den 14.10.2020
Saksliste - Møte i Komité for levekår den 14.10.2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2020 Utgreiing av framtidig barnehagebehov i Sogndal kommune Vis (3) Vis Vis (1)
14/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 Vis (7) Vis
15/2020 Komité for levekår - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (3) Vis
16/2020 Salgsbevilling for alkohol - Lokalbrygg AS Vis (13) Vis