Utval for levekår
19.10.2021 kl. 09:00 - 15:30
Leikanger sjukeheim, møterom 2. etasje

Møtedokument
Saksliste - Møte i Utval for levekår den 19.10.2021
Møteprotokoll - Møte i Utval for levekår 19. oktober 2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
16/2021 Søknad om skjenkeløyve 2021-2024 - Vite Meir Vis (12) Vis
17/2021 Saksframlegg framtidige barnehagebehov i Sogndal kommune Vis (26) Vis
18/2021 Framtidige skuleløysingar for Sogndal kommune Vis (28) Vis
19/2021 Skriv, meldingar, drøftingar og orienteringar i utval for levekår 19. oktober Vis (10) Vis