Utval for samfunnsutvikling
01.09.2020 kl. 09:00 - 00:00
Balestrand - Rådhuset, kommunestyresalen

Møtedokument
Saksliste - Møte i komité for samfunnsutvikling 1. september 2020
Møteprotokoll - Møte i komité for samfunnsutvikling 1. september 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format