Utval for samfunnsutvikling
01.12.2021 kl. 09:00 - 12:00
SIMAS, Festingedalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Utval for samfunnsutvikling den 01.12.2021
Saksliste - Møte i Utval for samfunnsutvikling den 01.12.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
23/2021 Trafikktryggingsplan for Sogndal kommune 2022-2025 Vis (2) Vis
24/2021 Rullering og prioritering av handlingsprogram til plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - 2022 Vis
25/2021 Vurdering retningsliner kulturmidlar og tilskotordning nærmiljøtiltak/anlegg Vis (2) Vis
26/2021 Kommunalt tilskot til nærmiljøtiltak - hausten 2021 Vis (4) Vis
27/2021 Kulturmiljø på Mel - Vetlefjorden Vis (6) Vis
28/2021 Kulturmidlar 2021 siste søknadsrunde Vis (3) Vis
29/2021 Kulturpris Sogndal kommune 2021 Vis (4) Vis
30/2021 Skriv, meldingar, drøftingar og orienteringar til utval for samfunnsutvikling 1. desember 2021 Vis (2) Vis
33/2021 Busetting av flyktningar - 2022 bosetting Vis (2) Vis