Utval for samfunnsutvikling
09.02.2021 kl. 09:00 - 13:00
Digitalt møte via Teams

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Komité for samfunnsutvikling den 09.02.2021
Saksliste - Møte i Komité for samfunnsutvikling den 09.02.2021
Møteprotokoll - Møte i Komité for samfunnsutvikling den 09.02.2021
Møteprotokoll - Møte i Komité for samfunnsutvikling den 09.02.2021
Møteprotokoll - Møte i Komité for samfunnsutvikling den 09.02.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 Høyring - Politisk reglement for Sogndal kommune Vis (1) Vis Vis (2)
2/2021 Frivilligpolitisk plattform - endeleg handsaming Vis (4) Vis
3/2021 Retningsliner for kulturmidlar - endeleg handsaming Vis (3) Vis
4/2021 Sogndal kulturhus - drift og investeringar Vis (6) Vis
5/2021 Masterplan for reisemålet Sogn 2021-2030 - høyringsinnspel Vis (2) Vis
6/2021 Regionalplan for Sogn regionråd 2021-2024 - høyringsinnspel frå Sogndal kommune Vis (1) Vis
7/2021 Skriv, meldingar, drøftingar og orienteringar i komité for samfunnsutvikling 2021 Vis (5) Vis
8/2021 Klimasats - søknadar 2021 Vis