Utval for samfunnsutvikling
10.03.2020 kl. 09:00 - 00:00
Fjærland - Norsk Bremuseum og Ulltveit-Moe senter for klima

Møtedokument
Saksliste - Møte i komité for samfunnsutvikling 10. mars 2020
Møteprotokoll - Møte i komité for samfunnsutvikling 10. mars 2020
Signert møteprotokoll - Møte i komité for samfunnsutvikling 10. mars 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2020 Strategisk plan for nærings- og samfunnsutvikling Vis (4) Vis
10/2020 Aktivitets- og friluftsråd 2019 - 2023 Vis (5) Vis
11/2020 Kulturråd 2020 - 2023 Vis (3) Vis
12/2020 Sogndal innvandrarråd 2020 - 2023 Vis (4) Vis
13/2020 Søknad om skjenkeløyve Sognefjord kaffibrenneri Vis (3) Vis
14/2020 Oversyn over tidlegare tilskot til kultur- og idrettsføremål Vis (1) Vis
15/2020 Komité for samfunnsutvikling - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (9) Vis