Utval for samfunnsutvikling
19.10.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Sogndal kommunehus

Møtedokument
Saksliste - Møte i Utval for samfunnsutvikling den 19.10.2021
Møteprotokoll - Møte i Utval for samfunnsutvikling den 19.10.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format