Utval for samfunnsutvikling
21.01.2020 kl. 09:00 - 11:30
Formannskapssalen - Kommunehuset i Sogndal

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Komité for samfunnsutvikling den 21.01.2020
Møteprotokoll - Møte i Komité for samfunnsutvikling 21. januar 2020
Signert møteprotokoll - Møte i Komité for samfunnsutvikling 21. januar 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format