Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fellesnemnda 06
07
05
06
20
11
06
Partssamansett utval - nye Sogndal kommune 06
15
06
Valstyret - Fellesnemda - nye Sogndal kommune 11
Klagenemnd for eigedomsskatt 18
16