Valstyret - Fellesnemda - nye Sogndal kommune
07.03.2019 kl. 09:00 - 10:00
Kommunestyresalen - Leikanger kommune

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Valstyret - Fellesnemda - nye Sogndal kommune den 07.03.2019
Møteprotokoll - Møte i Valstyret - Fellesnemda - nye Sogndal kommune den 07.03.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format