Oversikt over dokument

Mandat til arbeidsgruppa

Kunnskapsgrunnlag

 

Møte, innkallingar og referat

 

Medlemmar i arbeidsgruppa:

Rolle Namn E-post
Leiar Ole Gunnar Krakellen ole.gunnar.krakhellen@sogndal.kommune.no
Medlem Jorunn Nyttingnes jorunn.nyttingnes@leikanger.kommune.no
Medlem Kari Rønnestad Kari.ronnestad@balestrand.kommune.no
Medlem Aase Njøs aase.bruntveit.njos@leikanger.kommune.no
Tillitsvald Steinar Øydvin soeydvin@onlin.no