Målet for leiar av Fellesnemnda/Ordførar Jarle Aarvoll og dei to andre ordførarane, er å invitera born og ungdom inn i kommunesamanslåingsprosessen. Leiar av Fellesnemnda, Jarle Aarvoll, er glad for god respons på førespurnaden og dei ser fram til mange viktige møte med born og ungdom i den nye kommunen. Kopi av brev kan du sjå under:Invitasjon alle skular