Listeforslaget skal ha ei overskrift som viser parti eller gruppe. Registrerte parti skal bruke partiet sitt registrerte namn i listeoverskrifta. Det skal ikkje stå Sogndal «partinamn».

For uregistrerte parti eller grupper må overskrifta ikkje kunne forvekslast med andre listeforslag.

Listeforslaget må tydeleg vise at lista gjeld for kommunestyrevalet 2019 i Sogndal kommune.