Tysdag 27.august kl. 19.30 er vallistetoppane til Sogndal kommune samla til paneldebatt. Jan Inge Fardal vil leia debatten. 
Hovudtema vil vera kommunale vegar og bygningar, miljø og klimatiltak og bustadpolitikk. 
Det vert høve til å stille spørsmål frå salen. 

Vel møtt til to timar utspørjing av framtidige politikarar.

Arrangør: FJÆRLAN BYGDALAG
Stad: Fjærland Bygdahus