Administrativ styringsgruppe omfattar prosjektrådmann, dei tre rådmennene, fire hovudtillitsvalde og hovudverneombod. I tillegg er prosjektkoordinator referent. I desse møta diskuterer gruppa ma. organisasjonskart, omstillingsavtale, arbeidsgrupper, rekruttering til prosjektorganisasjonen, tilsettemedverknad  og -medråderett samt innbyggjarinvolvering. Diskusjonane er mange og takhøgda god. Partane speler på kvarandre og er med i eit viktig og vesentleg arbeid framover mot 2020 og vidare.  

admstgr1.jpg

admistgr2.jpg

 

admstgr3.jpg

admstgr4.jpg