Her finn de skjema for listeforslag og vedlegg til listeforslaget.

Registrerte parti kan nytte følgjande malar:

Uregistrerte parti/grupper kan nytte følgjande mal:
Departementet sitt skjema for listeforslag (krav om 174 underskrifter for Sogndal kommune)

Listeforslaget skal vere tosidig og må bli trykt opp i så mange eksemplar det er behov for etter krav til tal på underskrifter. Alle underskriftsark skal ha listekandidatane på den eine sida av arket og underskrifter på den andre.

Det er eit krav at kandidatliste og underskrifter skal vere på same ark. Underskrifter på skjema som ikkje er trykt opp tosidig, vil ikkje bli godkjent.