skule1.jpg

 Elevane var opptekne av at ein må ha gode møteplassar i den nye kommunen, gatelys og fortau slik at dei kan komme seg trygt til skulen. Det er òg viktig at ein har venner i lokalmiljøet.

 Fritidsaktivitetar, plassar å bu og jobbmoglegheiter var noko av det Kaupangerungdommen trekte fram.

skule2.jpgskule3.jpg

skule5.jpg

skule4.jpg

Ordførarane vart ynskte velkomne av rektor Kjell Ertesvåg.