Dersom du har flytta etter 30. juni, står du innført i mantallet i den kommunen du har flyttet frå, sjølv om du har meldt flytting. Om det ikkje er mogleg for deg å røyste der på valdagen, kan du førehandsrøyste der du bur i dag. Røysta di vil då bli sendt til din heimkommune.

Viktig at du tek med deg legitimasjon når du skal røyste, og ta gjerne med valkortet ditt.

Oversikt over vallokale i nye Sogndal kommune - 9. september 2019:

Balestrand:

 • Fjordtun oppvekstsenter
  13.00 - 19.00
 • Balestrand bygdahus
  13.00 - 20.00

Leikanger:

 • Saften Leikanger
  10.00 - 20.00

Sogndal:

 • Fjærland oppvekstsenter
  13.00 - 20.00
 • Kaupanger skule
  09.00 - 20.00
 • Norane oppvekstsenter
  13.00 - 20.00
 • Sogndal kommunehus
  09.00 - 20.00