Fellesnemnda for nye Sogndal kommune gjorde fylgjande vedtak  24.01.2019 i sak 3/19:
 
  1. Fellesnemnda legg framlegg til «Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad tilrettelagt for heildøgn omsorgstenester i Sogndal kommune» ut på høyring. 
  2. Høyringa skjer i samsvar med § 37 i forvaltningslova, med høyringsfrist 1. mars 2019.
 
Saksprotokoll fellesnemnda 06.12.18, sak 35/18:
Sak 3/19  
  Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad tilrettelagt for heildøgn omsorgstenester i Sogndal
 
Tilråding:
1. Fellesnemnda vedtek førebels framlegg til «Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad tilrettelagt for heildøgn omsorgstenester i Sogndal kommune.»
2. Framlegget vert lagt ut på høyring i samsvar med § 37 i forvaltningslova, med høyringsfrist 1. mars 2019. 
 
Handsaming
Framlegg frå Frode Bøthun (Krf):
1. Fellesnemnda legg framlegg til «Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad tilrettelagt for heildøgn omsorgstenester i Sogndal kommune» ut på høyring.  
2. Høyringa skjer i samsvar med § 37 i forvaltningslova, med høyringsfrist 1. mars 2019. 
 
Vedtak, samr.:
1. Fellesnemnda legg framlegg til «Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad tilrettelagt for heildøgn omsorgstenester i Sogndal kommune» ut på høyring.  
2. Høyringa skjer i samsvar med § 37 i forvaltningslova, med høyringsfrist 1. mars 2019.