Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fellesnemnda 22
08
03
01
Valstyret 11
Sogndal Ungdomsråd 25
15
22
02
20
19
06
07
Klagenemnd for eigedomsskatt 11
08
15
15
27
29
05
17
28